TG 20625  Biovac FD minirenseanlegg med kombitank


Innehaver

Biovac Environmental Technology AS
Farexvegen 19
2016 Frogner
Norge

www.biovac.no

Kontaktperson

Christine Fischer Tiller christine.tiller@biovac.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Willy Thelin
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Willy Thelin

Biovac FD 15-35 minirenseanlegg for rensing av avløpsvann. Anlegget består av en nedgravd kombitank, og en bioreaktor med fastmontert styreenhet og prosessutstyr for plassering innendørs.

Sanitærprodukter - avløp

Renseanlegg for husholdningsspillvann <50 PE