TG 20634  BB Stål Skilleveggsystem


Innehaver

BB Staal AS
Liaveien 25
3046 Drammen
Norge


Kontaktperson

Stian Viken stian@bbstaal.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Daniel Hallingbye

Ikke-bærende skillevegg med tynnplateprofiler av stål og kledning av gipsplater