ETA 17-0124  Fibo Bathroom Walls Panels


Innehaver

Fibo AS
Industriveien 2
4580 Lyngdal
Norge
38 34 33 00
www.fibo.no

Kontaktperson

Elise Almås EAl@fibosystem.com

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Pål Harstad