1071-CPR-7015  Fibo Bathroom Wall Panels


Innehaver

Fibo AS
Industriveien 2
4580 Lyngdal
Norge
38 34 33 00
www.fibo.no

Kontaktperson

Elise Almås EAl@fibosystem.com

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Pål Harstad
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Pål Harstad

Fibo baderomspanel, bedkrevet i ETA-17/0124. Produktet har TG 2289