NEPD-1604-633-NO  Alutile fire resistance (FR) panel (4mm)


Innehaver

Alutile Norge AS


Kontaktperson

Helge Gabrielsen helge@Alutile.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Selamawit Mamo Fufa