PS 3465  Kollega Pyro - ikke bærende glassvegger med trekarm


Innehaver

Bergen Bygginnredning AS
Elvaveien 1
Postboks 62, Ytre Arna 5889 Bergen
Norge
55 24 68 00
www.bergenbygginnredning.no/

Kontaktperson

Frank Angeltveit frank@bergenbygginnredning.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Arve Bugten
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Arve Bugten