Brannteknisk dokumentasjon

SINTEF Byggforsk utfører ikke branntesting av produkter, dette gjøres i Norge av SP Fire Research AS.

 
SP Fire Research AS tester og utsteder produktdokumentasjon for ildsteder, skorsteiner og andre brannrelaterte produkter. SP Fire Research AS var tidligere en del av SINTEF-konsernet under navnet SINTEF NBL.
 
Kompetansesenteret endret navn i begynnelsen av 2014, da SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ble majoritetsaksjonær med 70 % av aksjene. SINTEF eier nå 30 % av aksjene

nettsidene til SP Fire Research AS finnes det oppdatert produktdokumentasjon for ildsteder, skorsteiner og andre brannrelaterte produkter. 
 
SP Fire Research AS kan kontaktes på e-post post@spfr.no og telefon 464 18 000.

SINTEF Byggforsk utsteder produktdokumentasjon for vinduer og dører med klassifisert brannmotstand, produkter for tetting rundt gjennomføringer i brannskillende konstruksjoner, plate- og pussprodukter for beskyttelse mot direkte branneksponering på konstruksjoner/elementer etc.
 
SINTEF Byggforsk foretar branntekniske vurderinger i forbindelse med utarbeidelse av SINTEF Teknisk Godkjenning, der det godkjente produktet har betydning for brannsikkerheten.