1071-CPR-1196 


Holder

Isola as, Fabrikk Platon
Lienfossveien 5
3678 Notodden
Norge
35 57 57 00

Contact person holder

Svein Julton s.julton@isola.no

Contact person SINTEF

Holger Halstedt Holger.Halstedt@sintef.no

Plastplate med knaster til fuktsikring av kjellervegger og underlag for torvtak

Barriers and membranes

Moisture barriers/damp courses