TG 20628 


Holder

Green Box A/S
Vævervej 30
DK-7490 Aulum
Danmark

www.greenbox.dk

Contact person holder

Mogens Jeppesen mj@greenbox.dk

Contact person SINTEF

Pål Harstad Pal.Harstad@sintef.no

Badekabine GreenBox One er et system for ferdig innredet baderom plassert som separate enheter inne i en bygningskonstruksjon.