TG 20643 


Holder

Paroc AB
Bruksgatan 2
SE 541 86 Skövde
Sverige

www.paroc.se

Contact person holder

Lars-Erik Olsson lars-erik.olsson@owenscorning.com

Contact person SINTEF

Per Christian Moe per.c.moe@sintef.no

PAROC TURF™ er en trykkfast plate av steinull spesielt beregnet for bruk i torvtak