TG 2398 


Holder

Vartdal Plastindustri AS

6170 Vartdal
Norge
70 04 83 00
www.vartdalplast.no/

Contact person holder

Sindre Vartdal sindre@vartdalplast.no

Contact person SINTEF

Per Christian Moe per.c.moe@sintef.no

Elementer av ekspandert polystyren for støping av ringmur til golv på grunnen