TG 20559 


Holder

Kingspan Insulation AS
Slemdalsveien 70 B
0373 Oslo
Norge
94 81 00 33
www.kingspaninsulation.no

Contact person holder

Torstein Svennevig torstein.svennevig@kingspan.com

Contact person SINTEF

Daniel Hallingbye daniel.hallingbye@sintef.no

Kooltherm® er isolasjonsplater av stiv fenolskum (PF) med belegg på begge sider.