Abbas, Safeer

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Profil Service A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81375 Utløpsdato: 01.02.2026

Abdalla, Said Mustafa

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80624 Utløpsdato: 01.01.2025

Adamska, Alicja Anna

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81568 Utløpsdato: 01.02.2027

Adde, Lena Christine

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Oslo kommune Sykehjemsetaten Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81065 Utløpsdato: 01.02.2024

Adolfsen Eimhjellen, Kaja

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 2Clean AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81407 Utløpsdato: 01.07.2026

Agledal, Helene

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: BB Servicesystem SF AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80458 Utløpsdato: 01.12.2024

Ahlers, Pia Normann

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80490 Utløpsdato: 01.07.2024

Ahmad, Azar Sherko

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80190 Utløpsdato: 01.11.2023

Ahmad, Saleh

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81541 Utløpsdato: 01.01.2027

Ahmad, Shilan

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81309 Utløpsdato: 01.09.2025

Ajrulai, Munib

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81268 Utløpsdato: 01.05.2025

Aksnes, Kristian

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 2Clean AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81408 Utløpsdato: 01.07.2026

Almasbahi, Jamal

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TG-Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80671 Utløpsdato: 01.06.2027

Al-Mohammad, Watheq

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ren Service AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80855 Utløpsdato: 01.11.2023

Almukhtar, Agnieszka

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Viken Fylkeskommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81176 Utløpsdato: 01.12.2024

Alund, Åse

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Østre Toten Kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80586 Utløpsdato: 01.05.2024

Amerllahi, Luan

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81537 Utløpsdato: 01.02.2027

Amiti, Sebaidin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80706 Utløpsdato: 01.06.2025

Amundsen, Monica

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81040 Utløpsdato: 01.02.2024

Andaya von Bülow, Zorayda Aquino

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Technical Education Copenhagen Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81183 Utløpsdato: 01.12.2024

Andersen Baffoe, Helle

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Anders Andersen Rengøring Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81447 Utløpsdato: 01.09.2026

Andersen, Elisabet Eidsand

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80519 Utløpsdato: 01.01.2024

Andersen, Grethe

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: KI Renholdsservice AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81363 Utløpsdato: 01.01.2026

Andersen, Henrik Bo

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Psykiatrisk Center Ballerup Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81035 Utløpsdato: 01.03.2024

Andersen, Hilde Synnøve Gaustad Pettersen

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80902 Utløpsdato: 01.06.2025

Andersen, Maria Louise Naundrup

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Alliance+ A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81286 Utløpsdato: 01.06.2025

Andersen, René Søgaard

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81400 Utløpsdato: 01.07.2026

Andersen, Sally Hedegaard

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: AMU-Fyn Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81486 Utløpsdato: 01.02.2027

Andersen, Susanne

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81444 Utløpsdato: 01.09.2026

Andersen, Terje

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Vygruppen AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81073 Utløpsdato: 01.03.2024

Andersen, Terje

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Vygruppen AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81029 Utløpsdato: 01.01.2024

Andersen, Torben Uttrup

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81243 Utløpsdato: 01.02.2025

Andersen, Tordis

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80470 Utløpsdato: 01.01.2024

Andersen, Trine Leer

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Servicepartner 1 AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80649 Utløpsdato: 01.04.2025

Andersland, Elin Cecilie

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Alliance+ AS Norge Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80116 Utløpsdato: 01.10.2023

Andjelkovic, Zoran

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80743 Utløpsdato: 01.09.2024

Andorsen, Tove-Annette

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81136 Utløpsdato: 01.09.2024

Andreasen, Heidi Egelund

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Forenede Service A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81250 Utløpsdato: 01.02.2025

Andreasen, Pernille Ravn

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Hvidovre Hospital Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81684 Utløpsdato: 01.09.2027

Arihi, Abdelmalekhakim

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Lørenskog Kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80173 Utløpsdato: 01.07.2024

Arlickiene, Jurate

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81560 Utløpsdato: 01.01.2027

Arnestad, Nicoleta Ionica

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Øst AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81465 Utløpsdato: 01.12.2026

Asipi, Sabit

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81701 Utløpsdato: 01.09.2027

Askelien, Sofia

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80120 Utløpsdato: 01.12.2023

Askelien, Vidar

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Savarent AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80122 Utløpsdato: 01.07.2023

Atanasova, Yana

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Support Service Partner AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81276 Utløpsdato: 01.05.2025

Aulie, Bjørn Cato

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81572 Utløpsdato: 01.02.2027

Aulie, Inger Johanne

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Viken Fylkeskommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80881 Utløpsdato: 01.05.2024

Avnsbo, Vinni

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81185 Utløpsdato: 01.01.2025

Azouggarh, Omar

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80040 Utløpsdato: 01.11.2023