NorGeoSpec

NorGeoSpec er en nordisk ordning for sertifisering, spesifikasjon og kontroll av geotekstiler til separasjon og filtrasjon i veg. Sertifisering og spesifikasjon baseres på en rekke karakteristiske egenskaper som bestemmes med standard testmetoder definert av CEN og ISO. SINTEF Byggforsk er sertifiseringsorgan for NorGeoSpec.

Testverdier og toleranse for følgende egenskaper inngår: Strekkstyrke, tøyning, energiindeks, statisk gjennomhullingsprøve, dynamisk gjennomhullingsprøving, karakteristisk åpningsstørrelse og permeabilitet.

Systemet inkluderer også et system for kvalitetskontroll og retningslinjer for valg av relevant spesifikasjonsprofil. Valg av spesifikasjonsprofil er basert på grunnforhold, kornstørrelse til fyllingsmaterialet og en kombinasjon av forhold under bygging og kvalitetskrav til veien.