Kontaktinformasjon

Henvendelser om produktdokumentasjon sendes til: certification@sintef.no 
 
SINTEF Certification
Forskningssjef/Avdelingsleder Jan Olav Hjermann - jan.hjermann@sintef.no
Enhetsleder Marius Kvalvik - marius.kvalvik@sintef.no 
Godkjenningsleder Hans Boye Skogstad - hans.boye.skogstad@sintef.no
Godkjenningsleder Susanne Skjervø - Susanne.Skjervo@sintef.no
Sertifiseringsleder Anne-Jorunn Enstad - Anne-Jorunn.Enstad@sintef.no
Inspeksjonsleder Arve Bugten- arve.bugten@sintef.no
Sertifiseringskonsulent Torunn Sørbekk - torunn.sorbekk@sintef.no 
Prosjektleder - Münster (NorGeoSpec) - Christoph Hessing - Christoph.Hessing@sintef.no
Prosjektleder - Münster (NorGeoSpec) - Christian Recker - christian.recker@sintef.no

 

SINTEF Certification Oslo
Besøksadresse: Børrestuveien 3
Postadresse: Pb 124 Blindern – 0314 Oslo
Telefon: 40 00 51 00

SINTEF Certification Trondheim
Besøksadresse: Høgskoleringen 7b
Postadresse: Pb 4760 Sluppen – 7465 Trondheim
Telefon: 40 00 51 00