Özcan, Isa

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISA Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81636 Utløpsdato: 01.04.2027

Öztürk, Hasan

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80947 Utløpsdato: 01.10.2023