Labidi, Ines Guiga

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80388 Utløpsdato: 01.01.2025

Lagmannsgård, Svein

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Vygruppen AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81030 Utløpsdato: 01.01.2024

Lakoma, Iwona

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Sankt Lukas Stiftelsen Hellerup Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81235 Utløpsdato: 01.03.2025

Lakskjønn, Tone

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80544 Utløpsdato: 01.07.2025

Landsverk, Krasimira

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Compass Group Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81438 Utløpsdato: 01.09.2026

Lange, Ulla Madsen

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80199 Utløpsdato: 01.02.2024

Larsen, Bente

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Lovisenberg Diakonale Sykehus Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81259 Utløpsdato: 01.05.2025

Larsen, Carsten

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Mj service A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81417 Utløpsdato: 01.10.2026

Larsen, Flemming

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Anders Andersen Rengøring Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81445 Utløpsdato: 01.09.2026

Larsen, Gunhild

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81368 Utløpsdato: 01.02.2026

Larsen, Julie Elea

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: KI Renholdsservice AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81364 Utløpsdato: 01.01.2026

Larsen, Kirsten Marianne

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Roskilde Sygehus Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80153 Utløpsdato: 01.02.2024

Larsen, Lonni

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Psykiatrien Region Hovedstaden Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81058 Utløpsdato: 01.02.2024

Larsen, Morten Rangvid

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1 E:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80752 Utløpsdato: 01.01.2024

Larsen, Åse

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80635 Utløpsdato: 01.03.2024

Lauritsen, Liv

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Lier Eiendomsselskap KF Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80515 Utløpsdato: 01.09.2024

Lauritsen, Marius Lauritz

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Agilia AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81599 Utløpsdato: 01.02.2027

Laursen, Helle Weidemann

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80946 Utløpsdato: 01.10.2023

Lausten, Helle

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Sygehus Søderjylland Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81181 Utløpsdato: 01.12.2024

Laustsen, Annette

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80695 Utløpsdato: 01.06.2025

Lawesson, Eva

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80995 Utløpsdato: 01.02.2024

Lazar, Daniel Nicolae

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Compass Group Danmark A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80930 Utløpsdato: 01.10.2023

Lea, Signy Elise

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81517 Utløpsdato: 01.01.2027

Lee, Liv Ellen

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Oslo Sporveier Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80681 Utløpsdato: 01.09.2023

Lekaviciene, Gintare

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Effektivt Renhold Haugaland AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81245 Utløpsdato: 01.02.2025

Lesniewska, Justyna

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81540 Utløpsdato: 01.01.2027

Leth, Bente

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Fredericia Kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80939 Utløpsdato: 01.11.2023

Lewandowska, Beata Ewa

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Profil Service A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81483 Utløpsdato: 01.02.2027

Leyla, Abdi

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81621 Utløpsdato: 01.06.2027

Liaseth, Randi Kristin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Gloppen kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80047 Utløpsdato: 01.11.2023

Lied, Karin Bergseth

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Karin Berseth Lied Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80023 Utløpsdato: 01.07.2023

Lien, Cathrine

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81507 Utløpsdato: 01.01.2027

Lien, Eva Kristine

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Effektivt Renhold Haugaland AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81246 Utløpsdato: 01.02.2025

Liljedahl, Jorunn

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80801 Utløpsdato: 01.04.2024

Lindbjerg, Anne-Birgitte Kiene

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Compass Group Danmark A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80933 Utløpsdato: 01.10.2023

Lindblom, Bodil

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80541 Utløpsdato: 01.06.2024

Linkeviciute, Benita Genovaite

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Kongsvang Cleaning and Facility A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81187 Utløpsdato: 01.12.2024

Linnerud, Trine

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81450 Utløpsdato: 01.09.2026

Liulyte, Daiva

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81523 Utløpsdato: 01.01.2027

Lorentzen, Hilde

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80521 Utløpsdato: 01.12.2023

Los-Krotecka, Beata

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80527 Utløpsdato: 01.10.2023

Ludvigsen, Kjell Magne

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Agilia AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81274 Utløpsdato: 01.05.2025

Lund Kongeskov, Heidi

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Service Korpset- Køge Kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81605 Utløpsdato: 01.03.2027

Lund, Frederik Nordstrand

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Forenede Service A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81240 Utløpsdato: 01.02.2025

Lund, Lars Erik

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 2Clean AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81409 Utløpsdato: 01.07.2026

Lundberg Jensen, Marianne

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Anders Andersen Rengøring Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81479 Utløpsdato: 01.03.2027

Lundberg, Kenneth

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Vest AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80823 Utløpsdato: 01.12.2024

Lunde, Per Gunnar

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Norce - Norwegian Research Centre AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81463 Utløpsdato: 01.11.2026

Lundgaard, Brian Rene

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Forenede Service A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81103 Utløpsdato: 01.07.2024

Lynne, Camilla

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Maid 4 You AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81289 Utløpsdato: 01.08.2025

Lyskawa, Natalia

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80919 Utløpsdato: 01.09.2023

Lysø, Julia Agate

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Alstahaug kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81692 Utløpsdato: 01.09.2027

Løkken, Roberta

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81657 Utløpsdato: 01.06.2027

Løkken, Veslemøy

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ullensaker Kommune Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80119 Utløpsdato: 01.05.2024

Løvstad, Per Arne

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ren-Consult AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80022 Utløpsdato: 01.07.2023

Løvås, Anne Sofie

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Skatteetaten Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80653 Utløpsdato: 01.01.2025

Løwe, Inga Glud

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Øst AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80768 Utløpsdato: 01.03.2024