Valjevcic, Aida

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Sørlandet sykehus HF Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80661 Utløpsdato: 01.12.2025

Van Vliet, Michael

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80558 Utløpsdato: 01.09.2025

Vanni, Rana Katrine

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Kan Renhold Oslo AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81138 Utløpsdato: 01.07.2024

Vassøy, Ingeborg

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81635 Utløpsdato: 01.05.2027

Vedel, Anita

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81306 Utløpsdato: 01.10.2025

Velkov, Ivitsa

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Service Management A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81643 Utløpsdato: 01.06.2027

Vene, Inga

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Effektivt Renhold Haugaland AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1 E:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81203 Utløpsdato: 01.01.2025

Veseli, Linda

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: NTNU Drift og logistikk Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80816 Utløpsdato: 01.04.2025

Vestad, Veronica Antonia

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ålesund Kommunale Eiendom ÅK Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81718 Utløpsdato: 01.10.2027

Vetrhus, Ester

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80549 Utløpsdato: 01.07.2025

Vikane, Grete Padøy

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Mesta AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80958 Utløpsdato: 01.10.2023

Vila, Veronika Blanco

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Øst AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81452 Utløpsdato: 01.09.2026

Vilbrandt, Jacqueline

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: PBT Entreprenør og Byggrenhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80806 Utløpsdato: 01.07.2025

Vinther, Mette

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Aalborg Universitetshospital Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80871 Utløpsdato: 01.12.2024

Vinum, Jytte Pustal

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81370 Utløpsdato: 01.02.2026

Virse Silina, Linda

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Coor Cleaning Catering and Property AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81439 Utløpsdato: 01.09.2026

Vist, Tone

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Statens Vegvesen Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81350 Utløpsdato: 01.01.2026

Viste, Odd Martin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81600 Utløpsdato: 01.02.2027

Vladike, Dorota

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81663 Utløpsdato: 01.07.2027

Vo, Minh Ngoc

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80712 Utløpsdato: 01.12.2023

Vogel, Rasa

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80348 Utløpsdato: 01.07.2025

Voicu, Georgiana

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: ISS Facility Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81652 Utløpsdato: 01.06.2027

Vujanic, Snezana

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Nortura Hærland Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81128 Utløpsdato: 01.07.2024

Våbenø, Einar Jarle

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Politiets Fellestjenester Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81354 Utløpsdato: 01.01.2026

Våge, Anne Skage

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Statens Vegvesen Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81705 Utløpsdato: 01.09.2027

Vågsholm, Aina

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Renex Servicepartner AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80716 Utløpsdato: 01.05.2025