Wachowska, Malgorzata Maria

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81676 Utløpsdato: 01.09.2027

Wagner, Doreen

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80337 Utløpsdato: 01.10.2023

Walat Abdelwahed, Saleem

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: TOMA Facility Norge AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81624 Utløpsdato: 01.06.2027

Walderhaug, Tom William

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Green Services AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80526 Utløpsdato: 01.09.2026

Wang, Erik Conrad

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Maid 4 You AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81280 Utløpsdato: 01.04.2025

Warsame Ayanle, Abdirashid

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Agilia AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81448 Utløpsdato: 01.09.2026

Wasilewska, Ewelina

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80921 Utløpsdato: 01.09.2023

Wasilkiewicz, Wieslawa

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80839 Utløpsdato: 01.11.2023

Watvedt, Monica

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Nordlandssykehuset HF Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80849 Utløpsdato: 01.05.2025

Wehager, Helene

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81585 Utløpsdato: 01.03.2027

Wencka, Agnienszka

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81489 Utløpsdato: 01.01.2027

Westergård, John-Stian

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Vygruppen AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81071 Utløpsdato: 01.03.2024

Whyte, Anne

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Politiets Fellestjenester Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81052 Utløpsdato: 01.02.2024

Wickstrøm, Kim Elisabeth

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Alliance+ A/S Danmark Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81296 Utløpsdato: 01.09.2025

Wielgus, Katarzyna

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Ability FM Vest AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81460 Utløpsdato: 01.11.2026

Wittrup-Johansen, Gitt Rosa Ursin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Psykiatrisk klinikk Slagelse Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80753 Utløpsdato: 01.01.2024

Wodzynska, Joanna

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Personlig Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81036 Utløpsdato: 01.02.2024

Wojtysiak, Iwona

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Insider Facility Solutions AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81558 Utløpsdato: 01.01.2027

Wold, Øyvind

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: NAV Vestland Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80973 Utløpsdato: 01.12.2023

Woldemicael, Abeba

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Herlev Hospital Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81609 Utløpsdato: 01.04.2027

Wolff, Lisbeth Birch

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Psykiatrien Region Hovedstaden Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81057 Utløpsdato: 01.02.2024

Wollertsen, Kari Elin

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: 4Service Eir Renhold AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 80822 Utløpsdato: 01.07.2025

Wretlind Hornslet, Ida Cecilie

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Herlev og Gentofte Hospital Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81608 Utløpsdato: 01.04.2027