Ulike krav til moduler

SINTEF ønsker å tydeliggjøre forskjellen i kvalitet mellom moduler for permanente og midlertidige bygg, og bidrar med en ny inndeling av produktgrupper med SINTEF Teknisk Godkjenning.

SINTEF Byggforsk utarbeider SINTEF Teknisk Godkjenning og ETA for ulike typer prefabrikkerte modulsystemer. I oversikten over godkjente bygningsmoduler deles nå slike moduler inn i to ulike produktgrupper; moduler for permanente bygg og moduler for midlertidige bygg.
 

11.12.2015