Angivelse av produsent i SINTEF Teknisk Godkjenning

SINTEF Byggforsk har endret angivelse av produsent i SINTEF Teknisk Godkjenning;

  • Kap. 2 Produsent er fjernet
  • Informasjon om produsent er flyttet til nytt kap. 7 Produkt- og produksjonskontroll
  • Det vil ikke være obligatorisk å angi produsent med fullt navn og adresse i godkjenningsdokumentet, men produksjonsland må som et minimum angis
  • Kontrollbeskrivelsen til godkjenningen skal fortsatt inneholde komplett informasjon om produsent og system for produksjonskontroll (ingen endring fra tidligere)

I ny mal for tekst i kap. 7 Produkt- og produksjonskontroll kan et av følgende to alternativ velges;

  • Produktet produseres av "produsent med navn og adresse, inkludert land".
  • Produktet produseres i "land" for "innehaver".

Layout og noe av informasjonen i bunnteksten i godkjenningsdokumentet er også endret. Endringene blir gjort gjeldene for alle nye godkjenninger og ved 5-års revisjon av eksisterende godkjenninger.

Innehavere av eksisterende godkjenninger kan også selv velge å gjennomføre revisjon av godkjenningsdokumenter i henhold til disse endringene tidligere dersom det er ønskelig.

20.02.2017