Slik utarbeides Teknisk Godkjenning for baderomsmoduler

Se testing av baderomsmoduler i SINTEF Byggforsks laboratorier

Hør Jan Olav Hjermann forklare hva produktdokumentasjon fra SINTEF Byggforsk er. Du får også se hvordan prefabrikkerte baderomsmoduler testes i SINTEF Byggforsks laboratorier.
 
 

21.12.2015