SINTEF tilbyr duplikatgodkjenning

Duplikat av SINTEF Teknisk Godkjenning er en identisk godkjenning, men med forskjellig produktnavn og/eller innehaver.

Duplikat er aktuelt der;
  • innehaver ønsker å markedsføre et produkt under et annet produktnavn

  • innehaver ønsker å ha godkjenning både for en merkevare, og for samme produkt under en form for "private label"

  • to ulike firmaer selger samme produkt, og begge ønsker å ha en godkjenning for produktet

Følgende gjelder for utstedelse av duplikatgodkjenninger;
  • Kan kun utstedes etter ønske fra innehaver av originalgodkjenningen
  • Produktmerking/preging og farge kan være forskjellig fra originalgodkjenning, forutsatt at dette ikke påvirker egenskapene til produktet
  • 1/3-dels gebyr for opprettholdelse av godkjenningen

 For forespørsel om duplikatgodkjenninger kan vi kontaktes på certification@sintef.no.

06.03.2017