Reviderte retningslinjer for radonmembraner

Oppdaterte retningslinjer for SINTEF Teknisk Godkjenning for radonmembraner er publisert på vår internettside. Oppdatering av retningslinjen berører kun bruksgruppe A, ved at vi nå skiller mellom to varianter av bruksgruppe A.

For mere informasjon viser vi til retningslinjen som finnes her

09.10.2017