SINTEF er akkreditert etter Produsentforskriften

SINTEF er akkreditert av Norsk Akkreditering for produktsertifisering av stiger og stillaser etter Produsentforskriften.

SINTEF er akkreditert av Norsk Akkreditering for produktsertifisering av stiger og stillaser etter Produsentforskriften. Akkrediteringen er publisert på nettsidene til Norsk Akkreditering her: http://www.akkreditert.no/no/akkrediterte-organisasjoner/produkt/?AkkId=356 Stiger og stillaser som er omfattet av Produsentforskriften skal enten ha en gyldig typegodkjenning fra Arbeidstilsynet eller et produktsertifikat fra et sertifiseringsorgan som er akkreditert for oppgaven. Om du ønsker å få sertifisert dine produkter etter Produsentforskriften kan du kontakte oss på e-post certification@sintef.no

14.01.2019