Kontakt- og informasjonsmøte 2019

SINTEF arrangerte sitt årlige møte om produktdokumentasjon onsdag 13. februar på Meet Ullevål.

Det var ca. 100 oppmøtte fra ulike firmaer og organisasjoner i byggebransjen samt fra Direktoratet for Byggkvalitet. Agendaen for møtet finner du her;

Jan Olav Hjermann fra SINTEF Certification innledet møtet med en presentasjon av nytt fra SINTEF. En av nyhetene var SINTEF Teknisk Godkjenning for glassrekkverk, som er en produkttype hvor SINTEF har pekt på flere eksempler på produkter som har dårlig kvalitet. Blant andre temaer var BIM, sertifisering og godkjenning, SINTEF dokumenter i NOBB, CE-merking og bruk av resirkulerte produkter.
 
Presentasjonen fran Olav finner du her; 
 
Rupert Hanna fra Norsk Byggtjeneste presenterte produktdokumentasjon i BIM. Vi fikk høre om ETIM klassifiseringsmodell, tilpasningen mellom bSDD og ETIM samt samarbeidet mellom NOBB, NRK og EFO. Rupert viste til mye godt arbeid som er gjort på dette området, og pekte på behov for videre utvikling. Det kom kommentarer fra salen om at dette var den mest forståelige og informative presentasjonen om BIM man hadde hørt!
 
Presentasjonen fra Rupert finner du her; 
 
Thale Plesser fra SINTEF presenterte SINTEF Miljøsertifikat. SINTEF har lang erfaring i å miljøvurdere byggevarer i forbindelse med SINTEF Teknisk Godkjenning. I produkttyper som for eksempel moduler og elementer brukes det i mange tilfeller limprodukter og fugemasser som ikke har SINTEF Teknisk Godkjenning, men som må miljøvurderes for å kunne inngå i et byggesystem med SINTEF Teknisk Godkjenning. Etter dialog med bransjeaktører om dette teamet tilbyr vi nå SINTEF Miljøsertifikat, som en frivillig miljøsertifisering for aktuelle produkttyper.
 
Presentasjonen fra Thale finner du her;
 
Janneke Solem fra Direktoratet for Byggkvalitet presenterte DiBKs tilsynsmetodikk. Hun informerte om hvordan tilsyn planlegges og gjennomføres, og hvilke regler som gjelder på området. Hun fortalte blant annet at blant de tipsene DIBK mottar på sine nettsider så medfører ca. 60% av disse en oppfølgingsaktivitet fra DiBK. Janneke avsluttet med å informere om en nylig avsluttet tilsynsaktivitet på tappearmatur. Av 228 undersøkte armaturer ble 86 fjernet fra markedet.
 
Presentasjonen fra Janneke finner du her;
 
Trond Bøhlerengen jobber i SINTEF med blant annet vurdering av byggskader. Han presenterte hvordan SINTEF arbeider i skadesaker. Trond viste flere eksempler på hvordan man i SINTEF håndterer skadesaker som omfatter produkter som har SINTEF Teknisk Godkjenning. Tronds erfaring var at generelt at skader på slike produkter enten er knyttet til feil bruk av produktet, eller til feil i prosjekteringen. Trond avsluttet med et eksempel på pussløsninger som SINTEF ikke har utstedt SINTEF Teknisk Godkjenning for, og hvor SINTEF ikke ønsker å tilby TG.
 
Presentasjonen fra Trond finner du her;
 
 
 

15.02.2019