Oppdaterte krav til helse- og miljøvurdering i SINTEF Teknisk Godkjenning fra 31. mars 2019

Oppdatert utgave av krav til helse- og retningslinjene for miljøvurdering i SINTEF Teknisk Godkjenning er publisert på våre nettsider, og gjelder fra 31. mars 2019. Den tilhørende egendeklareringen er også oppdatert.
Årsaken til oppdateringen er at avfallsforskriften er oppdatert.

Norsk utgave av krav til helse- og miljøvurdering i SINTEF Teknisk Godkjenning er publisert på våre nettsider her: 

Norsk utgave av egendeklareringsskjema er publisert på våre nettsider her:

 

An updated document regarding health and environmental requirements to SINTEF Technical Approval has been made, and is valid from March 31st 2019.

The reason for the update is a new regulation in Norway regarding waste ("Avfallsforskriften").

SINTEF's document regarding health and environmental requirements to SINTEF Technical Approval is published on our web pages; here

SINTEF's document for the manufacturer's declaration of health and environmental is published on our web pages; here

 

29.03.2019