SINTEFs akkreditering er forlenget til 2025

SINTEF er akkreditert for produktsertifisering av byggevarer som er omfattet av byggevareforordningen samt for stiger og stillaser som er omfattet av den norske Produsentforskriften. Vår akkreditering ble nylig fornyet og gjelder nå frem til 03.09.2025. Akkrediteringen finner du her.

08.09.2020