Krav til miljøegenskaper i SINTEF Teknisk godkjenning er oppdatert 21.01.2021

Oppdateringen dreier seg hovedsakelig om resirkulert materiale.

Produkter med SINTEF Teknisk Godkjenning må ha et lavt innhold av helse- og miljøskadelige stoffer. Dette kravet gjelder også for resirkulert materiale. Der produkter inneholder eksternt resirkulert råvare kan det kreves tilleggsdokumentasjon. For å benytte resirkulert plast må lavt innhold av helse- og miljøskadelige stoffer dokumenteres. For mer informasjon, se

SINTEF Teknisk godkjenning- krav til helse- og miljøegenskaper pkt 2.6

 

22.01.2021