Nye krav til SINTEF Teknisk Godkjenning (TG) for minirenseanlegg

Nye krav innføres i SINTEF Teknisk Godkjenning for minirenseanlegg fra 01.01.2024. Kravene kommer i tillegg til gjeldende krav om dokumentasjon av minirenseanlegget slik det leveres fra fabrikk.
 

03.03.2021