Sikre glassrekkverk

Glassrekkverk er i dag tatt i bruk i stor skala. De er estetisk tiltalende, slipper mye lys inn i bygningen og gir godt utsyn. Som beskrevet i oppsummeringen av rapporten Sikre glassrekkverk så har SINTEF erfart at mange glassrekkverk ikke er sikre nok: De har falt ned, og vi får meldinger om at de oppleves utrygge. Rapporten er resultatet av et partnerfinansiert forskningsprosjekt utført av SINTEF i 2019–2020. Den omhandler krav, prosjektering, ansvarsforhold og dokumentasjon, samt innfesting av glassrekkverk til treverk. Rapporten er ment som en veileder, og vi håper den kan bidra til å øke kunnskapen om glassrekkverk i Norge.

SINTEF kan tilby Teknisk godkjenning for glassrekkverk. Du kan lese mer om SINTEF Teknisk Godkjenning her. Hvis du ønsker dialog med SINTEF om Teknisk godkjenning for glassrekkverk, ber vi deg fylle ut søknadsskjema for SINTEF Teknisk Godkjenning. Mer informasjon om søknad finnes her.
 
Dersom dere ønsker en videre dialog om Teknisk godkjenning for glassrekkverk kan dere kontakte SINTEF Certification på e-post certification@sintef.no.
 

19.10.2021