Kontakt- og informasjonsmøte

Vi har gleden av å invitere til SINTEFs årlige kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon 28. mai.

Du melder deg på HER  Påmeldingsfrist er 1. mai.

Du vil få høre mange spennende nyheter om produktdokumentasjon og hvordan produktdokumentasjon kan bidra til et bærekraftig samfunn. 

 

AGENDA

Nytt fra SINTEF Certification, SINTEF v/Marius Kvalvik

Du vil få høre nyheter fra SINTEF Certification, blant annet om                            personsertifisering innenfor radon og minirenseanlegg. 

Ny byggevareforordning, CPR Acquis og Digital Product Passport, DiBK
v/Martin Schreck

De europeiske reglene for hvordan byggeregler dokumenteres gjelder også i Norge. Disse er under endring, og Martin Schreck i DiBK oppdateres oss om siste nytt og status på arbeidet med ny byggevareforordning, CPR Acquis og Digital Product Passport.

Ombruk av byggevarer, SINTEF v/Johan Kr. Møller

Visste du at det er et forskriftskrav å bruke produkter som er egnet for ombruk? Ved å legge til rette for fremtidig ombruk av byggevarer kan vi redusere avfallsmengdene og kutte klimautslipp. Johan Kr. Møller forteller hvordan egnethet for ombruk kan dokumenteres for nye byggevarer og hvordan produsenter og leverandører kan ta en viktig rolle ved ombruk av brukte byggevarer.

Nytt fra Byggforskserien, SINTEF v/Gunhild Reistad

Det pågår mye arbeid for å oppdatere Byggforskserien, og Gunhild Ella Reistad informerer om hvilke endringer og nyheter som kommer.

Miljødokumentasjon – Hvordan distribueres produktdata, sertifiseringer og dokumentasjon fra NOBB,

Byggtjeneste v/ Bjørn Lindebrekke og Morten Stensrud

Er din virksomhet opptatt av Miljødokumentasjon? Bjørn Lindebrekke og Morten Stensrud i Byggtjeneste forteller om miljødokumentasjon og hvordan din virksomhet kan bruke NOBB til å tilgjengeliggjøre produktdata, sertifiseringer og dokumentasjon i verdikjeden.


Bruk av resirkulert plast i byggevarer – Hvordan dokumentere produktene? SINTEF v/ Malin Sletnes og Camilla Bakken Aas

Mange byggevareprodusenter ønsker å bruke mer resirkulert plast i produksjonen for å bidra til en sirkulær byggebransje. SINTEF har gjennomført et utviklingsprosjekt med støtte fra Handelens Miljøfond hvor vi har undersøkt hvordan byggeprodukter med resirkulert plast kan dokumenteres. Malin Sletnes og Camilla Bakken Aas forteller oss om resultatene fra prosjektet.


 

28.02.2024