Miljødokumentasjon i Teknisk Godkjenning

Når du velger byggevarer med SINTEF Teknisk Godkjenning, har du dokumentasjon på at byggevaren ikke inneholder farlige stoffer som kan skade utemiljø, innemiljø eller drikkevann. Filmen forklarer hvorfor og hvordan.