Helse- og miljøvurdering av byggevarer

Vi dokumenterer helse- og miljøegenskaper for byggevarer i:
 
 
Når du velger byggevarer med SINTEF Teknisk godkjenning eller SINTEF Miljøsertifikat, har du dokumentasjon på at byggevaren ikke inneholder farlige stoffer som kan skade utemiljø, innemiljø og vann.