Kristiansen, Willy William

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Roskilde Sygehus Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 80831 Utløpsdato: 01.01.2024