Kristensen, Tina Nordnæs

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Forenede Service A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81251 Utløpsdato: 01.02.2025