Khurshid, Anila

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: K2 Facility AS Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81323 Utløpsdato: 01.12.2025