Klampe, Jan Christian

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Danren Bogdol A/S Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: DS/INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81339 Utløpsdato: 01.12.2025