Karuze, Rita

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Stavanger kommune - Byggforvaltning Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 3 Nr.: 81464 Utløpsdato: 01.12.2026