Kristiansen, Sissel Terese

Firma Fagområde Spesifikasjon Omfang Nr. Utløpsdato
Firma: Statens Vegvesen Fagområde: Rengjøringskvalitet Spesifikasjon: NS-INSTA 800-1:2018 Omfang: Kunnskapsnivå 4 Nr.: 81638 Utløpsdato: 01.07.2027