Presentasjoner fra SINTEFs kontakt- og informasjonsmøte 16. mars 2021

SINTEF arrangerte åpent kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon 16. mars. Det var god deltagelse på møtet med over 200 deltagere. Møtet ble holdt digitalt på Vimeo. På møtet ble det gitt nyttig oppdatering om produktdokumentasjon, Byggforskserien, produkttilsyn, spennende produkter og nyheter om bransjedatabaser.

Presentasjonene fra møte finner dere her;
 

17.03.2021