Presentasjoner fra SINTEFs kontakt- og informasjonsmøte 15. februar 2022

På møtet ble det gitt nyttig oppdatering om produktdokumentasjon, Byggforskserien, myndighetskrav og produkttilsyn, samt digitalisering av produktdata. Innlegget om markedsutsikter for byggenæringen har vi ikke rettigheter til å legge ut her. 
 
Presentasjonene fra møte finner dere her;
Agenda for møtet finnes her

16.02.2022