TG 20715  Ready Bathroom Betong modul


Innehaver

Ready Bathroom ApS
Helge Nielsens Alle 6 G
8723 Løsning
Danmark
+47 481 59 861
www.readybathroom.dk

Kontaktperson innehaver

Bruno Grassi bruno.grassi@readybathroom.com

Kontaktperson SINTEF

Pål Harstad Pal.Harstad@sintef.no

Prefabrikkerte baderom i betong. Produseres i Polen hos Ready Bathroom Sp.zo.o.