TG 2117  Schlegel Q-Lon tettelister


Innehaver

Schlegel Germany GmbH
Bredowstrasse 33
D-22113 Hamburg
Tyskland
+49 40 73 32 91 99
www.schlegel.de

Kontaktperson innehaver

Francesco Di Credico francesco.dicredico@schlegelgiesse.com

Kontaktperson SINTEF

Arve Bugten arve.bugten@sintef.no

Lister av plastmaterialer for lufttetting av fuger i vinduer og dører

Dør- og vindusprodukter

Tetningslister