PS 3880  Ciba gulvstående klosett


Innehaver

Vikingbad AS
Postboks 96
4891 Grimstad
Norge
+ 47 370 90 600
www.vikingbad.no

Kontaktperson innehaver

Kristian Schlanbusch kristian@vikingbad.no

Kontaktperson SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

Ciba gulvstående klosett med sisterne og P-vannlås. Klosettet har to spylemengder; 4 liter og 2,6 liter. Følgende modell inngår: Ciba – VB-017721-XX. XX = fargekode