TG 20913  PrevPress rustfritt pressfittingssystem til Prevent Systems lavtrykk vanntåkeanlegg


Innehaver

Prevent Systems AS
Fåberggata 126
2615 Lillehammer
Norge

www.prevent-systems.no/

Kontaktperson innehaver

Erling Mengshoel em@prevent-systems.no

Kontaktperson SINTEF

Karolina Stråby Karolina.Straby@sintef.no

Rustfritt pressfittingssystem til Prevent Systems lavtrykk vanntåkeanlegg