TG 2384 


Holder

Multiblokk as
Vagleskogveien 10
4322 Sandnes
Norge
51609980
www.multiblokk.no

Contact person holder

Gjertrud Halsne halsne@multiblokk.no

Contact person SINTEF

Fredrik Slapø Fredrik.Slapo@sintef.no

Forskalingsblokker av betong