PS 0991  Friva Isolerruter


Innehaver

Friva AS
Spydebergveien 169
1820 Spydeberg
Norge
69 83 38 00
www.friva.no

Kontaktperson innehaver

Lars-Petter Hansen lars-petter@friva.no

Kontaktperson SINTEF

Per Christian Moe per.c.moe@sintef.no

Isolerglasset består av to eller flere lag glass adskilt med avstandslist(er) av kunststoffmateriale (Super Spacer) eller stål. Avstandslistene limes med en to-trinns forseg-ling til glassets overflate langs kantene og danner et luft-tett hulrom. Hulrommet fylles med argongass som bed-rer rutas isolerende egenskaper. Sertifiseringen gjelder for isolerruter med areal større eller lik 0,175 m².

Dør- og vindusprodukter

Glass og isolerruter

Nr. Produkt Innehaver Utløpsdato
PS 0991 Friva Isolerruter Friva AS 01.07.2025