PS 1058  Natre fastkarmer


Holder

Natre Vinduer AS
Engenvegen 1
2827 Hunndalen
Norge

www.natre.no

Contact person holder

Kjetil Søtorp kjetil.sotorp@natre.no

Contact person SINTEF

Arve Bugten arve.bugten@sintef.no

Karmprofilene er tilvirket av laminert, fingerskjøtt trevirke av furu, hvor de ytre lameller har høy kjernevedandel. Karmprofilene påføres impregneringsvæske før overflatebehandling. Produktene kan også leveres med utvendig aluminiumkledning.

Door and window products

Windows - glazed partion walls

Number Product Holder Valid until
PS 3465 Kollega Pyro - ikke bærende glassvegger med trekarm Bergen Bygginnredning AS 01.03.2025
PS 1199 Gilje faste vinduer og glassvegger Gilje Tre AS 01.08.2024
NEPD-1387-789-NO Gilje Toppsving eXtra vindu Gilje Tre AS 10.07.2024
NEPD-1835-789-NO Gilje innadslående eXtra vindu Gilje Tre AS 10.07.2024
1071-CPR-7019 Gilje åpningsbare vinduer og vindusdører Gilje Tre AS 01.08.2024
PS 3412 H-karm AT425 (fastkarm) H-vinduet Magnor AS 01.12.2024
1071-CPR-7014 AT 725 - Innadslående vindu H-vinduet Magnor AS 01.12.2024
PS 3570 Lian faste vinduer og glassvegger Lian Trevarefabrikk AS 01.11.2024
PS 3571 Lian BrannStopp Lian Trevarefabrikk AS 01.11.2024
1071-CPR-7021 Lian Systemvindu Lian Trevarefabrikk AS 01.11.2024
PS 1238 H-vinduet fastkarmer og glassvegger Lillerønning Snekkerifabrikk AS 01.11.2024
1071-CPR-7024 H-vinduet Toppsving X3M Lillerønning Snekkerifabrikk AS 01.11.2024
PS 1058 Natre fastkarmer Natre Vinduer AS 01.11.2024
TG 20363 Natre vinduer og vindusdører Natre Vinduer AS 01.06.2026
1071-CPR-7025 Natre TS Natre Vinduer AS 01.02.2025
TG 20447 Norgesvinduet - vinduer og vindusdører Norgesvinduet Kompetanse as 01.12.2025
PS 3172 Norgesvinduet fastkarm FKN / FKN-A Norgesvinduet Kompetanse as 01.11.2024
1071-CPR-7022 Norgesvinduet HGU, Norgesvinduet BSI og Norgesvinduet BDU Norgesvinduet Kompetanse as 01.11.2024
PS 1621 Uldal Fastkarmer / Glassvegger Uldal AS 01.07.2024
TG 20550 Uldal - vinduer og vindusdører Uldal AS 01.09.2022
1071-CPR-7018 Uldal Toppsving EI 30 Uldal AS 01.07.2024