PS 1185  Giljedoor acoustic doors


Holder

Gilje Door AS

4460 MOI
Norge
51401207

Contact person holder

Linda B. Surdal linda@gilje.no

Contact person SINTEF

Arve Bugten arve.bugten@sintef.no

Utadslående, en-fløyede, lydisolerende ytterdører. Dørbladene har ramtre i heltre furu, et isolerende mate-riale i kjernen, og et platelag ytterst på hver side av dør-bladet. Dørbladene kan. avhengig av hvilken type dør enten leveres uten isolerrute (tett dørblad), eller med isolerru-te. Dørkarmens sider og topp er laget av heltre furu. Det er tre alternativer til terskler, avhengig av hvilken type dør: - kombinert hardved-/aluminiumterskel - aluminiumterskel - kompositt-terskel