TG 2535  K-stenderen


Holder

Kjeldstad Trelast AS

7580 Selbu
Norge
73 81 01 00
www.kjeldstad-trelast.no

Contact person holder

Frode Edvardsen frode.edvardsen@kjeldstad.no

Contact person SINTEF

Jon Lundesgaard Jon.Lundesgaard@sintef.no

Veggstender av limtre